Help Center

๐Ÿ

How is Opal different from Screen Time settings?

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

  • Item A
  • Item B
  • Item C

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

Opal is built on top of the iOS Screen Time API, which allows us to access and use the data collected by Apple's built-in Screen Time feature, in a way that fully protects the privacy of your data. This data includes information on how much time is spent on different apps and websites, as well as notifications on daily Screen Time usage. By using this API, we are able to provide our customers with detailed analytics on their Screen Time habits, as well as offer additional features such as Sessions, App Limits, App Locks andย Whitelists. We are also able to integrate with other iOS features such as Shortcut Automations and Focus Filters to provide even more functionality. The use of the iOS Screen Time API allows us to provide our customers with a comprehensive and personalized Screen Time management experience.

What is iOS Screen Time?

iOS Screen Time is a built-in feature on iPhone and iPad devices that allows users to track and manage their Screen Time. It provides information on how much time is spent on different apps, games, and websites, as well as notifications on daily Screen Time usage. Additionally, it offers options for setting daily time limits on apps and categories of apps, as well as allowing parents to set limits for their children's Screen Time. This feature is designed to help users understand their Screen Time habits and make changes to improve their digital well-being. Unfortunately, those restrictions are easy to bypass and remove.ย This is where Opal excels.

How is Opal better than Screen Time settings on iOS?

Opal offers far more functionality above the current Screen Time settings on iOS. While the features that come with our free and Pro versions vary, each version includes a variety of features to help you better manage your screen time. Our features include:

That's it! If you'd like to sign up for Opal, please head here.

There is a better way to focus

With a combination of app restrictions, real time feedback and rewards, you can begin to focus better and accomplish your dreams.

Try Opal for Free
Recurring Sessions
Whitelist Mode
Focus Score & History
Deep Focus Mode
Relevant Articles